GARANTIE

Registreer alleen in het geval van een incident met je product (breuk of barsten). Je hoeft je niet te registreren als je je product koopt.
Je verzoek wordt binnen maximaal 48 uur verwerkt, dus we zullen het zo snel mogelijk behandelen. Doe slechts één aanvraag per product.

PRODUCTINFORMATIE

UW INFORMATIE

GARANTIEVOORWAARDEN

De levenslange garantie geldt voor alle nieuwe Tiger Glass Plus- en Tiger Case-producten. Alleen de klant (niet-professioneel, met uitzondering van wagenparken die door het bedrijf worden beheerd) die een Tiger Glass Plus- en Tiger Case-product heeft aangeschaft of die een Tiger Glass Plus- en Tiger Case-product bezit, kan profiteren van de levenslange garantie (hierna de koper genoemd). 

Dit is beperkt tot één productruil per jaar.

Naast deze levenslange garantie zijn ook wettelijke garanties van toepassing, in overeenstemming met de bepalingen van het Franse Burgerlijk Wetboek (artikelen 1641 en 1648, paragraaf 1) en de Franse consumentenwet (artikelen L.217-4, L.217-5). L.217-12 en L.217-16). De levenslange garantie geldt alleen voor producten die in Frankrijk, Spanje en Portugal zijn gekocht. Voor alle andere landen, neem contact op met uw lokale verkooppunt om de garantievoorwaarden te kennen die van toepassing zijn op dit product. 

VERPLICHTINGEN VAN ASCENDEO FRANCE 

De levenslange garantie is geldig voor de periode waarin de koper eigenaar is van het product. Het kan slechts eenmaal per jaar worden uitgeoefend door de koper. De levenslange garantie dekt alle materiaal- en fabricagefouten bij gebruik onder normale omstandigheden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Wij herinneren u eraan dat de klant tijdens de afhandeling van een verzoek om after-sales service verantwoordelijk blijft voor de gevolgen van het breken van zijn telefoon. Onder geen enkele omstandigheid zal de aftersalesservice van Tiger reparaties aan een beschadigde telefoon dekken terwijl het verzoek in behandeling is. 

IN AANMERKING KOMEN VOOR GARANTIE 

In geval van breuk, barsten of een defect product kan de koper verzoeken in aanmerking te komen voor de levenslange garantie van Tiger+ door het formulier in te vullen op het volgende adres: https://fr.tiger-warranty.com in het gedeelte “MIJN GARANTIE”. Het aankoopbewijs, inclusief de winkel waar het product is gekocht en de plaats en datum van aankoop, moet tijdens het aangifteproces worden geüpload. Er wordt een e-mail naar de koper gestuurd waarin wordt bevestigd dat het verzoek is verwerkt. Als aan alle criteria is voldaan, krijgt de klant een BRV-nummer (retourbon), samen met de retourprocedure. De koper stuurt het product vervolgens aangetekend en/of gevolgd op naar de klantenservice van Tiger Glass+/Tiger Case, met inachtneming van de volgende aanbevelingen: het BRV-nummer dient op de buitenzijde van de verpakking te worden vermeld; het Tiger Glass+/Tiger Case product dient deugdelijk te worden verpakt om extra breuk tijdens de verzending te voorkomen. De koper is verantwoordelijk voor elk verlies, breuk, beschadiging, enz. van het product, tot ontvangst van het Tiger Glass+/Tiger Case product door ons after-sales centrum. Na controle van het product zal Ascendeo France een acceptatie of weigering sturen om het product in ontvangst te nemen. 

UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIE 

De levenslange garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door normale slijtage, ongevallen, verkeerd gebruik, nalatigheid, brand, contact met vloeistoffen of enige andere externe oorzaak, schade van welke aard dan ook i) verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, ii) gebruik met een ander product iii) reparatie of onderhoud door een niet door Ascendeo France geautoriseerd persoon. Ook uitgesloten van de levenslange garantie zijn gestolen producten of niet originele Tiger Glass+ / Tiger Case producten. Deze producten worden niet geretourneerd aan de afzender. Wat gehard glas betreft, kunnen de volgende redenen voor retournering door de koper evenmin worden gedekt door de levenslange garantie: loslaten van het glas als gevolg van onjuiste installatie, aanwezigheid van luchtbellen op het glas als gevolg van onjuiste installatie, krassen op het glas, onjuiste compatibiliteit met de mobiele telefoon. In het geval van Tiger Case covers vallen de volgende redenen voor retournering door de koper niet onder de levenslange garantie: incompatibiliteit met de handset, slijtage, vingerafdrukken, vergeling. De levenslange garantie is geldig voor de periode dat de oorspronkelijke koper eigenaar is van de Producten. In het geval van onderbreking in de fabricage van het product, is de Tiger Glass+/ Tiger Case garantie beperkt tot vijf (5) jaar vanaf de datum van onderbreking in de fabricage van het product. De enige verplichting van Ascendeo France onder deze uitdrukkelijke garantie is, naar eigen goeddunken en op eigen kosten, het omruilen van de defecte producten die door de Klant worden geretourneerd. Indien deze omruiloptie redelijkerwijs niet beschikbaar of mogelijk is, zal Ascendeo France een gedeeltelijke of volledige terugbetaling doen aan de Klant voor de defecte Producten, rekening houdend met het aantal jaren dat de Producten op de markt zijn. Defecte artikelen die worden geretourneerd en onder de Tiger Glass+/Tiger Case garantie vallen worden eigendom van Ascendeo France. Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, sluit Ascendeo France voor zichzelf, haar dealers en haar leveranciers elke aansprakelijkheid uit, hetzij contractueel of uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), voor directe of indirecte schade.